Aforismul Saptamanii din Dao De Jing

“Virtutea superioară este asemenea apei. Apa şi virtutea dăruiesc binefacerile lor tuturor fiinţelor şi lucrează fără luptă. Amândouă se menţin în locurile pe care omul le dispreţuieşte – locuri joase, ranguri modeste. Ca situare virtutea iubeşte pământul. În inima omului virtutea este vidul beatific. În binefacere, virtutea este omenie. În vorba este sinceritate. În administraţie este conducere bună. În activitate este puterea. În acţiune este timpul, stăruinţa, clipa cea mai prielnică. Singură virtutea lucrează fără luptă, astfel nu-şi face duşmani. “

 

“Căutarea avidă a bogăţiilor nu are valoarea inestimabilă a moderaţiei. Mânuirea şi ascuţirea fără încetare a uneltei o face destul de repede nefolositoare. Un palat plin de aur şi pietre nestemate expune la pierderea totului. A avea onoruri, bogăţii şi a fi mândru de ele înseamnă a chema nenorocirea. Dimpotrivă, dacă se adună merite, rămâne renumele chiar dacă corpul piere. Aceasta este Calea Supremă a Cerului.”

 

“Omul a primit un suflet inteligent. Păstrându-i unitatea va fi nemuritor, va scăpa de nimicire, va fi plin de candoare asemenea copilului. “

Aforismul Saptamanii din Tantra Sara

“MAI PRESUS DE CEI CARE NU ŞTIU SUNT CEI CARE AFLĂ SAU CITESC;
MAI PRESUS DE CEI CARE AFLĂ SAU CITESC SUNT CEI CARE REŢIN SAU MEMOREAZĂ;

MAI PRESUS DE CEI CARE REŢIN SAU MEMOREAZĂ SUNT CEI CARE ÎNŢELEG;

MAI PRESUS DE CEI CARE ÎNŢELEG SUNT CEI CARE APLICĂ;

MAI PRESUS DE CEI CARE APLICĂ SUNT CEI CARE OBŢIN REZULTATE;

MAI PRESUS DE CEI CARE OBŢIN REZULTATE SUNT CEI CARE, ATINGÂND SUCCESUL, DOBÂNDESC PUTERI PARANORMALE;

IAR MAI PRESUS DE CEI CARE ATINGÂND SUCCESUL DOBÂNDESC PUTERI PARANORMALE SUNT CEI CARE ATING ABSOLUTUL, DOBÂNDIND ÎNŢELEPCIUNEA PRIN CARE TOTUL DEVINE CU PUTINŢĂ.”

(TANTRA SARA)